Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường

Năm:

Tập 20

Thời lượng: 30 Tập

Quốc gia:Trung Quốc

Thể loại: Fantasy, Hành Động, Hoạt Hình, Hoạt hình Trung Quốc, Lịch Sử, Võ Thuật

Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường 5/ 5 1 đánh giá

Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường

Đông Thánh Tử Đường, dùng võ lập quốc, trong biên giới Nam Loan Đại Tống, Các chủ Lữ Tiêu Dao của Bồng Lai Các đột phá Võ Cảnh – Cửu Trùng do Thuỷ hoàng khai quốc đế tạo ra, đồng thời cũng đạt đến Tiên Cảnh – Hoá Giới trong truyền thuyết, vũ luyện thành tiên. Sau đó, Bồng Lai Các nhất thống Nam Loan, phong Bát Tiên, gửi lời khiêu chiến đến Bá chủ tứ châu của Đông Thánh Tử Đường, cướp lấy Bá chủ tứ châu.

Mở rộng