TOP 10 BỘ TRUYỆN TIÊN HIỆP HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI | TOP 10 BEST MANHUA SET EVERY TIME

02/08/2021 / , / 505 lượt xem

TOP 10 BỘ TRUYỆN TIÊN HIỆP HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI | TOP 10 BEST MANHUA SET EVERY TIME

Do bị vấn đề về bản quyền video, nên đã được cắt một số đoạn, nghe sẽ bị vấp ngã!
All people information!
1. Phàm Nhân Tu Tiên (Vong Ngữ)
2. Tiên Nghịch (Nhĩ Căn)
3. Bách Luyện Thành Tiên (Huyền Vũ)
4. Tinh Thần Biến (Ngã Cật Tây Hồng Thị)
5. Thế Giới Tu Chân (Phương Tưởng)
6. Thần Mộ (Ngô Biển Quân)
7. Phi Thăng Chi Hậu (Hoàng Phủ Kỳ)
8. Tạp Đồ (Phương Tưởng)
9. Bàn Long (Ngã Cật Tây Hồng Thị)
10. Tru Tiên (Tiêu Đỉnh)
VIDEO TRỌNG CLIP: Võ Động Càn Khôn, Phàm Nhân Tu Tiên, Tinh Thần Biến, Tru Tiên, còn đâu là trailer game với vài clip không rõ tên.

Video cùng thể loại